urlop5 

Lista funkcjonalności

- Różne rodzaje wniosku

- Możliwość cofnięcia decyzji

- Automatyczne wyliczanie ilości dni urlopu